साजन सुबेदी

उज्यालोमा कार्यरत प्रविधि र न्यूमिडियामा रुची राख्ने सुबेदी  शिक्षा र पर्यटन विधामा कलम चलाउनुहुन्छ ।